02 เมษายน 2566

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2565 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565 กรมทางหลวง รับสมัครเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง สมัครตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคม 2565 กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565

ดูบทความกรมบังคับคดี รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 131 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 7 - 27 มกราคม 2565

กรมบังคับคดี รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 131 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 7 - 27 มกราคม 2565

หมวดหมู่: งานราชการ

 


 

 

 

ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งต่างๆ ของกรมบังคับคดี โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ     จำนวน  88  อัตรา

2. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ     จำนวน  9  อัตรา

3. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ     จำนวน  6  อัตรา

4. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน     จำนวน  8  อัตรา

5. ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน     จำนวน  2  อัตรา

6. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน     จำนวน  18  อัตรา

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 7 - 27 มกราคม 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยเปิดเว็บไซต์ https://led.thaijobjob.com หรือ http://www.led.go.th  หัวข้อ "รับสมัครสอบแข่งขัน"

 

 


รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัคร

 

 

23 ธันวาคม 2564

ผู้ชม 3096 ครั้ง

Engine by shopup.com