13 สิงหาคม 2565

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2565 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565 กรมทางหลวง รับสมัครเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง สมัครตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคม 2565 กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565

ดูบทความกรมแพทย์ทหารบก รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 36 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 10 - 14 มกราคม 2565

กรมแพทย์ทหารบก รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 36 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 10 - 14 มกราคม 2565

หมวดหมู่: งานราชการ

  

 

 

ประกาศกรมแพทย์ทหารบก เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือน และทหารกองหนุน สอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ กรมแพทย์ทหารบก ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่ง พนักงานบริการ     จำนวน  22  อัตรา  (ชาย/หญิง)

2. ตำแหน่ง พนักงานพัสดุ     จำนวน  6  อัตรา  (ชาย)

3. ตำแหน่ง พนักงานกาเรงินและบัญชี     จำนวน  3  อัตรา  (ชาย/หญิง)

4. ตำแหน่ง พนักงานเขียนโปรแกรม     จำนวน  1  อัตรา  (ชาย/หญิง)

5. ตำแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาล     จำนวน  2  อัตรา  (ชาย/หญิง)

6. ตำแหน่ง ช่างซ๋อมเครื่องปรับอากาศ และทำความเย็น     จำนวน  1  อัตรา  (ชาย)

7. ตำแหน่ง นักวิชาการการเงินและบัญชี     จำนวน  1  อัตรา  (ชาย/หญิง)

 


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 14 มกราคม 2565 ตั้งแต่ เวลา 08.00 - 12.00 นาฬิกา และ 13.00 - 16.00 นาฬิกา (ในวัน และเวลาราชการ) โดยยื่นหลักฐษนการสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองกำลังพล กรมแพทย์ทหารบก เลขที่ 8 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2354 4425 เบอร์โทรศัพท์ภายใน 94413

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัคร

 

 

10 มกราคม 2565

ผู้ชม 2535 ครั้ง

Engine by shopup.com