13 สิงหาคม 2565

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2565 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565 กรมทางหลวง รับสมัครเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง สมัครตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคม 2565 กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565

ดูบทความโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ รับสมัครพนักงานเงินรายได้ จำนวน 38 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 12 - 21 มกราคม 2565

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ รับสมัครพนักงานเงินรายได้ จำนวน 38 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 12 - 21 มกราคม 2565

หมวดหมู่: งานสาธารณสุข

 

 

 

 

ประกาศโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้โรงพยาบาล โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่ง พนักงานเวชสถิติ ประจำงานเวชสารสนเทศ จำนวน 3 อัตรา

2. ตำแหน่ง พนักงานพัสดุ ประจำฝ่ายทันตกรรม จำนวน 1 อัตรา

3. ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี ประจำงานรายได้ จำนวน 1 อัตรา

4. ตำแหน่ง พนักงานธุรการ ประจำสาขารังสี จำนวน 1 อัตรา

5. ตำแหน่ง พนักงานธุรการ ประจำสาขาจักษุ จำนวน 1 อัตรา

6. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ประจำงานรายได้ จำนวน 2 อัตรา

7. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ประจำงานซ่อมบำรุง จำนวน 1 อัตรา

8. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ประจำงานรังสีวิทยา จำนวน 1 อัตรา

9. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ประจำฝ่ายการพยาบาล จำนวน 2 อัตรา

10. พนักงานช่วยการพยาบาล ประจำฝ่ายการพยาบาล จำนวน 13 อัตรา

11. พนักงานผู้ช่วยนักเทคนิคการแพทย์ ประจำงานห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา

12. พนักงานช่วยงานบริการ ประจำฝ่ายเภสัชกรรม จำนวน 1 อัตรา

13. พนักงานช่วยบริการ ประจำฝ่ายการพยาบาล จำนวน 10 อัตรา

 


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 21 มกราคม 2565 ณ งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 7 อาคารกิตติวัฒนา ระยะที่ 2 โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 ในวันราชการ เวลา 08.30 - 15.00 น. หรือ ดาวน์โหลด แบบฟอร์มใบสมัครได้ http://www.hospital.tu.ac.th/  เลือกข่าประชาสัมพันธ์ ข่าวรับสมัครงาน และเลือกหัวข้อ ดาวน์โหลดใบสมัครงานสอบถาม รายละเอียดได้ที่ โทร. 0 2926 9368 - 69

 

 


รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัคร

 

 

12 มกราคม 2565

ผู้ชม 2411 ครั้ง

Engine by shopup.com