02 เมษายน 2566

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2565 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565 กรมทางหลวง รับสมัครเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง สมัครตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคม 2565 กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565

ดูบทความโรงพยาบาลสวนสราญรมย์ รับพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 9 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 13 - 19 มกราคม 2565

โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ รับพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 9 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 13 - 19 มกราคม 2565

หมวดหมู่: งานสาธารณสุข 

 

ประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป หน่วยงานโรงพยาบาลสวนสราญรมย์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้     จำนวน  5  อัตรา

2. ตำแหน่ง พนักงานบริการ     จำนวน  1  อัตรา

3. ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องยา     จำนวน  1  อัตรา

4. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสถิติ     จำนวน  1  อัตรา

5. ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข     จำนวน  1  อัตรา

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ชั้น P อาคารสราญราษฎร์ โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตั้งแต่วันที่ 13 - 19 มกราคม 2565 ในวันและเวลาราชการ โดยผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมสมัครสอบ จำนวน 100 บาท

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัคร

 

 

 

13 มกราคม 2565

ผู้ชม 297 ครั้ง

Engine by shopup.com