02 เมษายน 2566

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2565 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565 กรมทางหลวง รับสมัครเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง สมัครตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคม 2565 กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565

ดูบทความโรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น รับสมัครจ้างเหมาบุคคล จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 11 - 16 มกราคม 2565

โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น รับสมัครจ้างเหมาบุคคล จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 11 - 16 มกราคม 2565

หมวดหมู่: งานสาธารณสุข 

 

 

ประกาศโรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น เรื่อง รับสมัครเพื่อจ้างเหมาบุคคล โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่ง นักจิตวิทยาให้การปรึกษา     จำนวน  6  อัตรา

2. ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ     จำนวน  2  อัตรา

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น เลขที่ 775 หมู่ 19 ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 11 - 16 มกราคม 2565 เวลา 08.30 น. - 12.00 น. และเวลา 13.00 น. - 16.30 น. โดยผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครแต่อย่างใด

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัคร

 

 

14 มกราคม 2565

ผู้ชม 467 ครั้ง

Engine by shopup.com