12 สิงหาคม 2565

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2565 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565 กรมทางหลวง รับสมัครเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง สมัครตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคม 2565 กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565

ดูบทความกรมการทหารช่าง รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 18 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 7 - 11 กุมภาพันธ์ 2565

กรมการทหารช่าง รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 18 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 7 - 11 กุมภาพันธ์ 2565

หมวดหมู่: งานราชการ 

 

 

ประกาศกรมการทหารช่าง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ เป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่ง พนักงานบริการ (เพศหญิง)     จำนวน  15  อัตรา

2. ตำแหน่ง พนักงานธุรการ (เพศหญิง)     จำนวน  1  อัตรา

3. ตำแหน่ง พนักงานสูทกรรม (เพศชาย/หญิง)     จำนวน  1  อัตรา

4. ตำแหน่ง ช่างกลโรงงาน (เพศชาย/หญิง)     จำนวน  1  อัตรา

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต (ตลอด 24 ชั่วโโมง) https://engr.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565
เวลา 00.01 นาฬิกา ถึง วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 16.30 นาฬิกา และให้ผู้สมัครศึกษาขั้นตอนการดำเนินการสมัครทางอินเทอร์เน็ตโดยละเอียด และปฏิบัติตามขั้นตอนที่แนะนำให้ถูกต้อง (ผู้สมัคร 1 คน สามารถสมัครสอบได้เพียง 1 ตำแหน่งเท่านั้น และเมื่อผู้สมัครยืนยันการส่งใบสมัครแล้ว จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลการสมัครได้)

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัคร

 

 

 

14 มกราคม 2565

ผู้ชม 6278 ครั้ง

Engine by shopup.com