02 กุมภาพันธ์ 2566

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2565 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565 กรมทางหลวง รับสมัครเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง สมัครตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคม 2565 กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565

ดูบทความฐานทัพเรือสัตหีบ รับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นพนักงานราชการ จำนวน 20 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 25 - 29 เมษายน 2565

ฐานทัพเรือสัตหีบ รับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นพนักงานราชการ จำนวน 20 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 25 - 29 เมษายน 2565

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

ประกาศฐานทัพเรือสัตหีบ เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป กลุ่มงานเทคนิค จำนวน 9 อัตรา และกลุ่มงานบริการ จำนวน 11 อัตรา ดังนี้

 

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 29 เมษายน 2565 ในวันราชการ ระหว่างเวลา 09.00 น. - 15.30 น.

 

สถานที่รับมสมัคร

1. กลุ่มงานเทคนิค ณ กองบังคับการ กรมโรงงานฐานทัพเรือสัตหีบ

2. กลุ่มงานบริการ ณ กองบัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ (อาคารชั่วคราว)

 

 

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

18 เมษายน 2565

ผู้ชม 3018 ครั้ง

Engine by shopup.com