17 มิถุนายน 2567

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2565 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565 กรมทางหลวง รับสมัครเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง สมัครตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคม 2565 กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565

ดูบทความโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 56 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 56 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

หมวดหมู่: งานสาธารณสุข

 

 

 

 

 

ประกาศโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เรื่อง เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่ง พนักงานช่วยการพยาบาล (NA) คุณวุฒิ ม.6 หรือเทียบเท่า     จำนวน  25  อัตรา

2. ตำแหน่ง พนักงานบริการ คุณวุฒิ ม.3 / ม.6     จำนวน  15  อัตรา

3. ตำแหน่ง พนักงานสูทกรรม คุณวุฒิ ม.3 / ม.6 หรือเทียบเท่า     จำนวน  4  อัตรา

4. ตำแหน่ง พนักงานเตรียมข้อมูลและรหัส ชั้น 3 คุณวุฒิ ปวส. สาขาใดสาขาหนึ่ง ทางการบริหารธุรกิจ     จำนวน  12  อัตรา

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ศูนย์บริหารงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 11 โทร. 02 - 163 - 0310 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.00 น. (พักกลางวัน 12.00 - 13.00 น.)

 

 

 

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

03 พฤษภาคม 2565

ผู้ชม 10736 ครั้ง

Engine by shopup.com