02 ตุลาคม 2565

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2565 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565 กรมทางหลวง รับสมัครเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง สมัครตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคม 2565 กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565

ดูบทความโรงพยาบาลราชวิถี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 45 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 6 - 10 มิถุนายน 2565

โรงพยาบาลราชวิถี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 45 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 6 - 10 มิถุนายน 2565

หมวดหมู่: งานสาธารณสุข

 

 

 

 

ประกาศโรงพยาบาลราชวิถี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ครั้งที่ 4/2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา

2. ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา

3. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา

4. ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา

5. ตำแหน่งเจ้าพักงานธุรการ จำนวน 12 อัตรา

6. ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา

7. ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม จำนวน 1 อัตรา

8. ตำแหน่งนายช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา

9. ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 6 อัตรา

10. ตำแหน่งพนักงานบริการ จำนวน 6 อัตรา

11. ตำแหน่งพนักงานบริการ(ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย) จำนวน 1 อัตรา

12. ตำแหน่งพนักงานบัตรรายงานโรค จำนวน 2 อัตรา

13. ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา จำนวน 3 อัตรา

14. ตำแหน่งพนักงานเปล จำนวน 6 อัตรา

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ใฟ้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ชั้น 11 (ฝั่งลิฟต์เก่า) อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลราชวิถี เลขที่ 2 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ได้ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2565 ในวันและเวลาราชการ (ภาคเช้า เวลา 08.30 - 12.00 น. และภาคบ่ายเวลา 13.00 -16.30 น.) **สมัครได้เพียงตำแหน่งเดียว และไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร**

 

 

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

13 พฤษภาคม 2565

ผู้ชม 1068 ครั้ง

Engine by shopup.com