12 สิงหาคม 2565

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2565 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565 กรมทางหลวง รับสมัครเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง สมัครตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคม 2565 กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565

ดูบทความกรมโรงงานอุตสาหกรรม รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 7 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 4 - 8 กรกฎาคม 2565

กรมโรงงานอุตสาหกรรม รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 7 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 4 - 8 กรกฎาคม 2565

หมวดหมู่: งานราชการ


 

 

 

ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่ง นักวิชาการวัตถุอันตราย     จำนวน  1  อัตรา

2. ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป     จำนวน  5  อัตรา

3. ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์     จำนวน  1  อัตรา

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 4 กรกฏาคม 2565 ถึงวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยเปิดเว็บไซต์ http://diw.thaijobjob.com  หัวข้อ "รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็น
พนักงานราชการทั่วไป" ดูรายละเอียดที่ไฟล์ประกาศรับสมัคร

 

 


คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

    

 

23 มิถุนายน 2565

ผู้ชม 446 ครั้ง

Engine by shopup.com