12 สิงหาคม 2565

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2565 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565 กรมทางหลวง รับสมัครเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง สมัครตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคม 2565 กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565

ดูบทความสำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว กทม. รับสมัครจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล จำนวน 34 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 12 กรกฎาคม 2565

สำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว กทม. รับสมัครจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล จำนวน 34 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 12 กรกฎาคม 2565

หมวดหมู่: งานราชการ

 


 

 

 

ประกาศสำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์     จำนวน  34  อัตรา

- คุณวุฒิปริญญาตรีทุกสาขาที่มีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า 4 ปี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ประสบการณ์ในการทำงานกับกรุงเทพมหานคร 2 ปี อัตราค่าจ้างเดือนละ 18,000 บาท ประสบการณ์ในการทำงานกับกรุงเทพมหานคร ต่ำกว่า 2 ปี อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,500 บาท

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ขอและยื่นใบสมัครด้วยตัวเองได้ที่อาคารส่วนการท่องเที่ยว ถนนพระอาทิตย์ เขตพระนคร หรือทางอีเมล bangkoktourismdivision@gmail.com ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://drive.google.com/.../1rrwY...ะหว่างวันที่ 1 - 12 กรกฎาคม 2565 ภาคเช้า ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. ภาคบ่าย ตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) โดยไม่มีค่าธรรมเนียมในการรับสมัคร ผู้สมัครคัดเลือกต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) อย่างเคร่งครัด ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 02 -2257612 ต่อ 104

 

 

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

     

 

 

28 มิถุนายน 2565

ผู้ชม 740 ครั้ง

Engine by shopup.com