13 สิงหาคม 2565

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2565 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565 กรมทางหลวง รับสมัครเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง สมัครตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคม 2565 กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565

ดูบทความสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ รับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 15 ตำแหน่ง สมัครตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม - 8 สิงหาคม 2565

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ รับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 15 ตำแหน่ง สมัครตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม - 8 สิงหาคม 2565

หมวดหมู่: งานราชการ


 

 


ประกาศสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ     จำนวน  4  ตำแหน่ง

- ปฏิบัติงานในส่วนกลาง กองกฎหมาย

 


2. ตำแหน่งนายชางโยธาปฏิบัติงาน     จำนวน  7  ตำแหน่ง

- สังกัดสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 1     จำนวน  1  ตำแหน่ง

- สังกัดสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 2     จำนวน  2  ตำแหน่ง

- สังกัดสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 3     จำนวน  2  ตำแหน่ง

- สังกัดสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 4     จำนวน  2  ตำแหน่ง

 


3. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน     จำนวน  4  ตำแหน่ง

- สังกัดสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 2     จำนวน  2  ตำแหน่ง

- สังกัดสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 4     จำนวน  2  ตำแหน่ง

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต (Internet) ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 8 สิงหาคม 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยเปิดเว็บไซต์ https://onwr.thaijobjob.com/  ในหัวข้อ "รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ" กรอกข้อความการสมัครให้
ถูกต้องครบถ้วน และปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด

 

 


คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

     

 

14 กรกฎาคม 2565

ผู้ชม 396 ครั้ง

Engine by shopup.com