02 ตุลาคม 2565

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2565 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565 กรมทางหลวง รับสมัครเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง สมัครตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคม 2565 กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565

ดูบทความกรมปศุสัตว์ รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 14 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม - 11 สิงหาคม 2565

กรมปศุสัตว์ รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 14 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม - 11 สิงหาคม 2565

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 


ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกรมปศุสัตว์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ     จำนวน  3  อัตรา

2. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ     จำนวน  1  อัตรา

3. ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน     จำนวน  2  อัตรา

4. ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน     จำนวน  8  อัตรา

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยเปิดเว็บไซต์ https://dld.thaijobjob.com  เลือกหัวข้อ "สมัครสอบ" หรือ http://person.dld.go.th  หัวข้อ "ข่าวรับสมัครงาน" กรอกใบสมัครออนไลน์ โดยกรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน และปฏิบัติตามขั้นตอนดูรายละเอียดที่ไฟล์ประกาศรับสมัคร

 

 


คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

          

 

15 กรกฎาคม 2565

ผู้ชม 729 ครั้ง

Engine by shopup.com