12 สิงหาคม 2565

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2565 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565 กรมทางหลวง รับสมัครเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง สมัครตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคม 2565 กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565

ดูบทความกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 54 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม - 11 สิงหาคม 2565

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 54 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม - 11 สิงหาคม 2565

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 


ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ตำแหน่งประเภทวิชาการ

1. ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ     จำนวน  7  อัตรา


ตำแหน่งประเภททั่วไป

2. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน     จำนวน  8  อัตรา

3. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน     จำนวน  3  อัตรา

4. ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน     จำนวน  3  อัตรา

5. ตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน     จำนวน  2  อัตรา

6. ตำแหน่งนายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน     จำนวน  1  อัตรา

7. ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน     จำนวน  1  อัตรา

8. ตำแหน่งนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน     จำนวน  2  อัตรา

9. ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน     จำนวน  1  อัตรา

10. ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน     จำนวน  3  อัตรา

11. ตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน     จำนวน  23  อัตรา

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ http://dnp.jobthaigov.com  หัวข้อ "รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ
และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ (11 สายงาน)" ดูรายละเอียดที่ไฟล์ประกาศรับสมัคร

 

 


คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

     

 

 

15 กรกฎาคม 2565

ผู้ชม 1085 ครั้ง

Engine by shopup.com