02 ตุลาคม 2565

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2565 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565 กรมทางหลวง รับสมัครเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง สมัครตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคม 2565 กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565

ดูบทความศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน รับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย จำนวน 13 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม - 31 สิงหาคม 2565

ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน รับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย จำนวน 13 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม - 31 สิงหาคม 2565

หมวดหมู่: งานสาธารณสุข


 

 


ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย (รายวัน) สังกัดศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน ครั้งที่ 5/2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานช่าง (ปวส.) สังกัดงานเครื่องมือแพทย์     จำนวน  1  อัตรา

2. ตำแหน่ง พนักงานบริการ สังกัดงานซ่อมบำรุง     จำนวน  1  อัตรา

3. ตำแหน่ง พนักงานบริการ สังกัดงานซักฟอก     จำนวน 2  อัตรา

4. ตำแหน่ง พนักงานบริการ สังกัดงานเภสัชกรรม     จำนวน  1  อัตรา

5. ตำแหน่ง พนักงานบริการ สังกัดหน่วยผลิตเอกสาร     จำนวน  1  อัตรา

6. ตำแหน่ง พนักงานบริการ สังกัดงานโภชนาการ     จำนวน  1  อัตรา

7. ตำแหน่ง พนักงานบริการ สังกัดหน่วยการพยาบาลอุบัติเหตุและฉุกเฉิน     จำนวน  1  อัตรา

8. ตำแหน่ง พนักงานบริการ สังกัดหน่วยการพยาบาลผู้ป่วยพิเศษอายุรกรรม     จำนวน  1  อัตรา

9. ตำแหน่ง พนักงานบริการ สังกัดหน่วยการพยาบาลผู้ป่วยอายุกรรมหญิง     จำนวน  1  อัตรา

10. ตำแหน่ง พนักงานบริการ สังกัดหน่วยการพยาบาลผู้ป่วยอายุกรรมรวม     จำนวน  1  อัตรา

11. ตำแหน่ง พนักงานบริการ สังกัดหน่วยการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรมชาย     จำนวน  2  อัตรา

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

รับและยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม - 31 สิงหาคม 2565 ในวันและเวลาทำการ ณ งานทรัพยากรบุคคล อาคารเรียนและปฏิบัติการ ชั้น 6 ฝั่ง บี ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน โทร. 02-502-2345 ต่อ 3665 หรือ 02-502-2308 สามารถ Download ใบสมัครงานได้ที่ http://pcmc.swu.ac.th 

 

 


คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม (มีใบสมัครท้ายประกาศ)

 

 

20 กรกฎาคม 2565

ผู้ชม 647 ครั้ง

Engine by shopup.com