02 ตุลาคม 2565

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2565 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565 กรมทางหลวง รับสมัครเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง สมัครตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคม 2565 กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565

ดูบทความสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 10 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 22 สิงหาคม 2565

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 10 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 22 สิงหาคม 2565

หมวดหมู่: งานราชการ


 

 

 

 


ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการพลเรือนสามัญ โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่งเศรษฐกรปฏิบัติการ (ปริญญาโท)     จำนวน  3  อัตรา

2. ตำแหน่งเศรษฐกรปฏิบัติการ (ปริญญาตรี)     จำนวน  4  อัตรา

 

 


3. ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ     จำนวน  1  อัตรา

 

 

 

4. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ     จำนวน  2  อัตรา

 

 

 


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 - 22 สิงหาคม 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยเปิดเว็บไซต์ของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ( www.fpo.go.th ) คลิกที่หัวข้อ "สมัครงาน" หรือ
http://fpo.thaijobjob.com  กรอกข้อมูลใบสมัครให้ถูกจต้องและครบถ้วน ดูรายละเอียดที่ไฟล์ประกาศรับสมัคร

 

 


คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

26 กรกฎาคม 2565

ผู้ชม 985 ครั้ง

Engine by shopup.com