12 สิงหาคม 2565

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2565 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565 กรมทางหลวง รับสมัครเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง สมัครตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคม 2565 กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565

ดูบทความสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน จำนวน 33 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 10 - 31 สิงหาคม 2565

สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน จำนวน 33 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 10 - 31 สิงหาคม 2565

หมวดหมู่: งานราชการ


 

 

 

 

ประกาศสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ     จำนวน  3  อัตรา

2. ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ     จำนวน  1  อัตรา

3. ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ     จำนวน  1  อัตรา

4. ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ     จำนวน  1  อัตรา

5. ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ     จำนวน  1  อัตรา

6. ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ     จำนวน  1  อัตรา

7. ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ     จำนวน  1  อัตรา

8. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สอบสวนปฏิบัติการ     จำนวน  21  อัตรา

9. ตำแหน่ง นักวิชาการปฏิบัติการ     จำนวน  2  อัตรา

10. ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ     จำนวน  1  อัตรา

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ให้สมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 10 - 31 สิงหาคม 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ www.ombudsman.go.th  หัวข้อ ประกาศสำนักงาน "รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงาน" หรือเว็บไซต์ https://ombudsman.thaijobjob.com/  กรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ไฟล์ประกาศรับสมัคร

 

 

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

     

 

01 สิงหาคม 2565

ผู้ชม 590 ครั้ง

Engine by shopup.com