13 สิงหาคม 2565

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2565 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565 กรมทางหลวง รับสมัครเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง สมัครตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคม 2565 กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565

ดูบทความสำนักงานเขตดินแดง รับสมัครสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 17 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 5 สิงหาคม 2565

สำนักงานเขตดินแดง รับสมัครสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 17 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 5 สิงหาคม 2565

หมวดหมู่: งานราชการ


 

 

 

ประกาศสำนักงานเขตพินแดง เรื่อง รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (เก็บขนมูลฝอย)     จำนวน  15  อัตรา

2. ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาเบา (รถบรรทุก)     จำนวน  1  อัตรา

3. ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกน้ำ     จำนวน  1  อัตรา

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบให้แสดงหลักฐานเพื่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ ฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตดินแดง ชั้น 2 ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม ถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2565 ภาคเช้า ตั้งแต่เวลา 08.00 ถึงเวลา 12.00 น. ภาคบ่ายตั้งแต่เวลา 13.00 ถึงเวลา 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) โดยไม่มีค่าธรรมเนียมในการรับสมัคร

 

 


คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

01 สิงหาคม 2565

ผู้ชม 327 ครั้ง

Engine by shopup.com