12 สิงหาคม 2565

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2565 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565 กรมทางหลวง รับสมัครเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง สมัครตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคม 2565 กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565

ดูบทความสำนักงานเขตพระโขนง รับสมัครสอบและคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่่วคราว จำนวน 9 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 11 สิงหาคม 2565

สำนักงานเขตพระโขนง รับสมัครสอบและคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่่วคราว จำนวน 9 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 11 สิงหาคม 2565

หมวดหมู่: งานราชการ


 

 

 

ประกาศสำนักงานเขตพระโขนง เรื่อง รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (กวาด)     จำนวน  1  อัตรา

2. ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (เก็บขนมูลฝอย)     จำนวน  6  อัตรา

3. ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (ระบายน้ำ)     จำนวน  1  อัตรา

4. ตำแหน่งพนักงานสวนสาธารณะ     จำนวน  1  อัตรา

 

 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

- ผู้สมัครทุกตำแหน่งต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ อ่าน ออก เขียนได้ และมีความสามารถเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบให้แสดงหลักฐานเพื่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ฝ่ายปกครอง ชั้น 2 สำนักงานเขตพระโขนง ระหว่างวันที่ 27 กรกฎาคม - 11 สิงหาคม 2565 ภาคเช้า ตั้งแต่เวลา 08.30 - 12.00 น. ภาคบ่าย ตั้งแต่เวลา 13.00 - 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) โดยไม่มีค่าธรรมเนียมในการรับสมัคร

 

 


คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

02 สิงหาคม 2565

ผู้ชม 210 ครั้ง

Engine by shopup.com