13 สิงหาคม 2565

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2565 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565 กรมทางหลวง รับสมัครเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง สมัครตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคม 2565 กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565

ดูบทความเทศบาลเมืองมุกดาหาร รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 5 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 8 - 18 สิงหาคม 2565

เทศบาลเมืองมุกดาหาร รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 5 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 8 - 18 สิงหาคม 2565


 

 

 

 

ประกาศเทศบาลเมืองมุกดาหาร เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างของเทศบาล โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

พนักงานจ้างตามภารกิจ

1. ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดนิรมิต)     จำนวน  1  อัตรา

2. ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีบุญเรือง     จำนวน  1 อัตรา

 


พนักงานจ้างทั่วไป

1. ตำแหน่ง คนงานทั่วไป ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล     จำนวน  1  อัตรา

2. ตำแหน่ง คนงานทั่วไป ฝ่ายช่างสุขาภิบาล กองช่าง     จำนวน  1  อัตรา

3. ตำแหน่ง คนงานทั่วไป ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม     จำนวน  1  อัตรา

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครให้สมัครด้วยตนเองที่กองการเจ้าหน้าที่ เทศบาลเมืองมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ระหว่างวันที่ 8 - 18 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ในวันและเวลาราชการ

 


คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

02 สิงหาคม 2565

ผู้ชม 46 ครั้ง

Engine by shopup.com