12 สิงหาคม 2565

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2565 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565 กรมทางหลวง รับสมัครเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง สมัครตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคม 2565 กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565

ดูบทความองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 16 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 8 - 17 สิงหาคม 2565

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 16 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 8 - 17 สิงหาคม 2565

 


 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างองค์การบริการส่วนจังหวัดพังงา โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ ได้แก่

1. ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (ปฏิบัติงานที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดพังงา)     จำนวน  1  อัตรา

2. ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (ปฏิบัติงานที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา)     จำนวน  1  อัตรา

3. ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี     จำนวน  1  อัตรา

4. ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน     จำนวน  1  อัตรา

5. ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ     จำนวน  2  อัตรา

6. ตำแหน่งครูอาสาพัฒนาการกีฬาประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัด     จำนวน  1  อัตรา

7. ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรขนาดกลาง     จำนวน  1  อัตรา

8. ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก     จำนวน  1  อัตรา

 


ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป ได้แก่

- ตำแหน่งคนงานทั่วไป     จำนวน  1  อัตรา

 


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรฯ สามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง ได้ที่กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา (ศาลาเขาข้าง ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา) ระหว่างวันที่ 8 - 17 สิงหาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ โดยสอบถามรายละเอียดทางโทรศัพท์หมายเลข 08 2271 9298 หรือดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา www.phangngapao.go.th 

 

 


คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

03 สิงหาคม 2565

ผู้ชม 38 ครั้ง

Engine by shopup.com