12 สิงหาคม 2565

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2565 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565 กรมทางหลวง รับสมัครเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง สมัครตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคม 2565 กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565

ดูบทความกรมสรรพากร รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 753 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 9 - 30 สิงหาคม 2565

กรมสรรพากร รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 753 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 9 - 30 สิงหาคม 2565

หมวดหมู่: งานราชการ


 

 

 

ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ     จำนวน  2  ตำแหน่ง

1. ตำแหน่งนักวิชาการภาษีปฏิบัติการ     จำนวน  40  อัตรา

2. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ     จำนวน  8  อัตรา

 


ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน     จำนวน  5  ตำแหน่ง

1. ตำแหน่งเจ้าพนักงานสรรพากรปฏิบัติงาน     จำนวน  540  อัตรา

2. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน     จำนวน  90  อัตรา

3. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน     จำนวน  30  อัตรา

4. ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน     จำนวน  40  อัตรา

5. ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน     จำนวน  5  อัตรา

 


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

กรมสรรพากรจะรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต (Internet) ที่เว็บไซต์ของกรมสรรพากร http://www.rd.go.th  หรือ
https://tax.thaijobjob.com  ตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยผู้สมัครสอบต้องดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนด ดูรายละเอียดที่ไฟล์ประกาศรับสมัคร

 

 


คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

     

 

04 สิงหาคม 2565

ผู้ชม 660 ครั้ง

Engine by shopup.com