12 สิงหาคม 2565

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2565 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565 กรมทางหลวง รับสมัครเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง สมัครตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคม 2565 กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565

ดูบทความสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 5 - 11 สิงหาคม 2565

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 5 - 11 สิงหาคม 2565

หมวดหมู่: งานราชการ

 


 

 

 

 

ประกาศสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ โดยมีละเอียดดังนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่งนิติวิทยาศาสตร์     จำนวน  7  อัตรา

- ได้รับปริญญษตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

 

2. ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน     จำนวน  1  อัตรา

- ได้ปริญญาตรี ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

 

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่่วคราวฯ ดาวน์โหลดและยื่นใบสมัครพร้อมด้วยไฟล์เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร (ตามที่ได้ประกาศไว้ในประกาศฉบับนี้ ข้อ 4.2) ในรูปแบบไฟล์เอกสาร PDF โดยส่งไปยัง E-mail : human_cifs@hotmail.com ตั้งแต่วันที่ 5 - 11 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ทางสถาบันนิติวิทยาศาสตร์จะยึดตามลำดับเวลาที่ปรากฎใน E- mail ที่ได้รับเป็นสำคัญ โดยผู้สมัครจะไม่เสียค่าธรรมเนียม ในการสมัครแต่อย่างใด

 

 

 

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม (มีใบสมัครท้ายประกาศ)

 

 

04 สิงหาคม 2565

ผู้ชม 345 ครั้ง

Engine by shopup.com