12 สิงหาคม 2565

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2565 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565 กรมทางหลวง รับสมัครเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง สมัครตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคม 2565 กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565

ดูบทความสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 8 รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 5 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 10 - 17 สิงหาคม 2565

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 8 รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 5 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 10 - 17 สิงหาคม 2565

หมวดหมู่: งานราชการ


 

 

 

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีละเอียดดังนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตร (สวพ.8)     จำนวน  5  อัตรา

- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาพืชศาสตร์ หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

 


ปฏิบัติงานที่

- สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตา เขตที่ 8 จังหวัดสงขลา     จำนวน  1  อัตรา

- ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสงขลา จังหวัดสงขลา     จำนวน  1  อัตรา

- ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตรัง จังหวัดตรัง     จำนวน  1  อัตรา

- ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส     จำนวน  2  อัตรา

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 8 (สวพ.8) ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 17 สิงหาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ

 

 

 

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

 

04 สิงหาคม 2565

ผู้ชม 520 ครั้ง

Engine by shopup.com