12 สิงหาคม 2565

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2565 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565 กรมทางหลวง รับสมัครเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง สมัครตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคม 2565 กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565

ดูบทความเทศบาลนครแม่สอด รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 36 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 11 - 22 สิงหาคม 2565

เทศบาลนครแม่สอด รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 36 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 11 - 22 สิงหาคม 2565


 

 

 

ประกาศเทศบาลนครแม่สอด เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง โดยมีละเอียดดังนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. พนักงานจ้างตามภารกิจ (ตำแหน่งสำหรับผู้มีคุณวุฒิ)

- ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์     จำนวน  1  อัตรา

- ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข     จำนวน  2  อัตรา

- ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ     จำนวน  4  อัตรา

 


2. พนักงานจ้างตามภารกิจ (ตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ)

- ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา

- ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ จำนวน 1 อัตรา

 


3. พนักงานจ้างตามภารกิจ (ตำแหน่งสำหรับผู้มีทักษะ)

- ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์     จำนวน  6  อัตรา

 


4. พนักงานจ้างทั่วไป

- ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างทุกประเภท    จำนวน  2  อัตรา

- ตำแหน่ง พนักงานดับเพลิง     จำนวน  6  อัตรา

- ตำแหน่ง คนงาน     จำนวน  11  อัตรา

- ตำแหน่ง คนสวน     จำนวน  2  อัตรา

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สามารถติดต่อขอใบสมัครและให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 1 สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด (อาคารหลังใหม่) ตั้งแต่วันที่ 11 - 22 สิงหาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-5554-7449 ต่อ 614

 

 


คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

05 สิงหาคม 2565

ผู้ชม 54 ครั้ง

Engine by shopup.com