13 สิงหาคม 2565

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2565 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565 กรมทางหลวง รับสมัครเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง สมัครตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคม 2565 กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565

ดูบทความโรงพยาบาลลำปาง รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 52 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 11 สิงหาคม 2565

โรงพยาบาลลำปาง รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 52 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 11 สิงหาคม 2565

หมวดหมู่: งานสาธารณสุข


 

 

 

ประกาศโรงพยาบาลลำปาง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นนพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป โดยมีละเอียดดังนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. พนักงานเปล จำนวน 12 อัตรา

2. พนักงานซักฟอก จำนวน 5 อัตรา

3. พนักงานเก็บเงิน จำนวน 1 อัตรา

4. เจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 3 อัตรา

5. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา

6. นายช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา

7. พนักงานบริการ (รักษาความปลอดภัย) จำนวน 1 อัตรา

8. พนักงานบริการ จำนวน 4 อัตรา

9. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 18 อัตรา

10. พนักงานประกอบอาหาร จำนวน 2 อัตรา

11. นักวิชาการศึกษา จำนวน 2 อัตรา

12. เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 2 อัตรา

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 6 โรงพยาบาลลำปาง ตั้งแต่วันที่ 4 - 11 สิงหาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ 

 

 


คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

05 สิงหาคม 2565

ผู้ชม 102 ครั้ง

Engine by shopup.com