02 ตุลาคม 2565

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2565 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565 กรมทางหลวง รับสมัครเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง สมัครตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคม 2565 กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565

ดูบทความโรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 5 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 10 - 19 สิงหาคม 2565

โรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 5 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 10 - 19 สิงหาคม 2565

หมวดหมู่: งานสาธารณสุข


 

 

 

ประกาศโรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวโรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่ โดยมีละเอียดดังนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. พนักงานจ้างตามภารกิจ (คุณวุฒิ)

- ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักเทคนิคการแพทย์     จำนวน  1  อัตรา

- ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักรังสีการแพทย์     จำนวน  1  อัตรา

- ตำแหน่ง ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย     จำนวน  3  อัตรา

 

2. พนักงานจ้างทั่วไป

- ตำแหน่ง คนงานทั่วไป     จำนวน  2  อัตรา

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ งานธุรการ ชั้น 3 โรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่ เลขที่ 18 ถนนวิชยานนท์ ตำบลช้างม่อย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 10 - 19 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565 ในวันและเวลาราชการ หรือขอทราบรายละเอียดได้ที่ งานธุรการ โรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 058 - 233214 ต่อ 128 ในวันและเวลาราชการ

 

 


คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

05 สิงหาคม 2565

ผู้ชม 193 ครั้ง

Engine by shopup.com