12 สิงหาคม 2565

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2565 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565 กรมทางหลวง รับสมัครเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง สมัครตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคม 2565 กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565

ดูบทความเทศบาลตำบลโคกกรวด รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 10 - 19 สิงหาคม 2565

เทศบาลตำบลโคกกรวด รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 10 - 19 สิงหาคม 2565

 

 

 

 

ประกาศเทศบาลตำบลโคกกรวด เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง โดยมีละเอียดดังนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

พนักงานจ้างทั่วไป

1. ตำแหน่ง คนงาน     จำนวน  4  อัตรา

2. ตำแหน่ง คนงานประจำรถขยะ     จำนวน  1  อัตรา

3. ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์     จำนวน  3  อัตรา

 


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครสามารถยื่นใบสมัครได้ ณ งานการเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลโคกกรวด ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 16.30 น. (ในวันและเวลาราชการ)

 

 


คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

05 สิงหาคม 2565

ผู้ชม 55 ครั้ง

Engine by shopup.com