22 กรกฎาคม 2567

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2565 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565 กรมทางหลวง รับสมัครเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง สมัครตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคม 2565 กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565

ดูบทความกรมการขนส่งทางบก รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 10 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 11 - 22 สิงหาคม 2565

กรมการขนส่งทางบก รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 10 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 11 - 22 สิงหาคม 2565

หมวดหมู่: งานราชการ


 

 

 

ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีละเอียดดังนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่งเจ้าพนักงานขนส่ง     จำนวน  7  อัตรา

ปฏิบัติงาน ณ กรมการขนส่งทางบก (สังกัดราชการบริหารส่วนกลาง)

 

2. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล     จำนวน  3  อัตรา

ปฏิบัติงาน ณ กรมการขนส่งทางบก (สังกัดราชการบริหารส่วนกลาง)

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 22 สิงหาคม 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง โดยให้ผู้สมัครเข้าไปที่เว็บไซต์ https://dlt.thaijobjob.com ให้กรอกข้อความในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน และปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด ดูรายละเอียดที่ไฟล์ประกาศรับสมัคร

 

 

 

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

      

 

 

08 สิงหาคม 2565

ผู้ชม 826 ครั้ง

Engine by shopup.com