25 กันยายน 2566

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2565 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565 กรมทางหลวง รับสมัครเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง สมัครตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคม 2565 กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565

ดูบทความกรมประมง รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 18 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 22 กันยายน 2565

กรมประมง รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 18 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 22 กันยายน 2565

หมวดหมู่: งานราชการ

 


 

 

 

ประกาศกรมประมง เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ โดยมีละเอียดดังนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่งนักวิชาการประมงปฏิบัติการ     จำนวน  13  ตำแหน่ง

2. ตำแหน่งนักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหารปฏิบัติการ     จำนวน  5  ตำแหน่ง

 


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

รับสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 - 22 กันยายน 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยเปิดเว็บไซต์ http://fisheries.thaijobjob.com หรือ http://www4.fisheries.go.th  ดูรายละเอียดที่ไฟล์ประกาศรับสมัคร

 

 

 


คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

      

 

 

23 สิงหาคม 2565

ผู้ชม 1644 ครั้ง

Engine by shopup.com