02 ตุลาคม 2565

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2565 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565 กรมทางหลวง รับสมัครเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง สมัครตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคม 2565 กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565

ดูบทความสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 22 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 5 - 23 กันยายน 2565

สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 22 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 5 - 23 กันยายน 2565

หมวดหมู่: งานราชการ


 

 

 

 

ประกาศสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ เรื่อง ร้บสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปของสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ โดยมีละเอียดดังนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน     จำนวน 5 อัตรา

2. ตำแหน่ง นิติกร     จำนวน 2 อัตรา

3. ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป     จำนวน 14 อัตรา

4. ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล     จำนวน 1 อัตรา

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2565 ถึงวันนที่ 23 กันยายน 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยเข้าไปเว็บไซต์ https://nsc.thaijobjob.com  ในหัวข้อ "รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป" กรอกข้อความในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน แล้วปฏิบัติตามขั้นตอน ดูรายละเอียดที่ไฟล์ประกาศรับสมัคร

 

 


คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

     

 

 

25 สิงหาคม 2565

ผู้ชม 1436 ครั้ง

Engine by shopup.com