02 ตุลาคม 2565

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2565 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565 กรมทางหลวง รับสมัครเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง สมัครตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคม 2565 กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565

ดูบทความกรมปศุสัตว์ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 33 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน - 31 ตุลาคม 2565

กรมปศุสัตว์ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 33 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน - 31 ตุลาคม 2565

หมวดหมู่: งานราชการ


 

 

 

ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีละเอียดดังนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ตำแหน่ง นายสัตวแพทย์     จำนวน  33  อัตรา

 


คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

1. คุณวุฒิปริญญาตรีทางสัตวแพทย์ศาสตร์บัณฑิต สาขาสัตวแพทยศาสตร์

2. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office

3. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร Download ใบสมัครจาก web site : http://certify.dld.go.th หัวข้อรับสมัครงาน สพส. - หัวข้อรับ
สมัครงาน และยื่นใบสมัครด้วยตัวเองได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ ชั้น 3 ตึกวิจิตรพาหนการ ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 - 31 ตุลาคุม 2565 เวลา 09.00 - 11.30 น. และเวลา 13.00 - 15.00 น. ในวันและเวลาราชการ

 

 


คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม (มีใบสมัครท้ายประกาศ)

 

 

 

30 สิงหาคม 2565

ผู้ชม 1100 ครั้ง

Engine by shopup.com