02 ตุลาคม 2565

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2565 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565 กรมทางหลวง รับสมัครเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง สมัครตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคม 2565 กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565

ดูบทความกรมชลประทาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 43 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 12 - 30 กันยายน 2565

กรมชลประทาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 43 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 12 - 30 กันยายน 2565

หมวดหมู่: งานราชการ


 

 

 

ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้บุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน โดยมีละเอียดดังนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ     จำนวน 2 อัตรา

2. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบติการ     จำนวน 2 อัตรา

3. ตำแหน่งนายช่างชลประทานปฏิบัติงาน     จำนวน 7 อัตรา

4. ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติาน     จำนวน 10 อัตรา

5. ตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน     จำนวน 6 อัตรา

6. ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน     จำนวน 1 อัตรา

7. ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน (ด้านไฟฟ้ากำลัง)     จำนวน 1 อัตรา

8. ตำแหน่งเจ้าพนักงานอุทกวิทยาปฏิบัติงาน     จำนวน 4 อัตรา

9. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน     จำนวน 5 อัตรา

10. ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน     จำนวน 2 อัตรา

11. ตำแหน่งนายช่างชลประทานปฏิบัติงาน (พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้) ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชานแดนใต้ ได้แก่ จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดสตูล และจังหวัดสงขลา เฉพาะอำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอนาทวี และอำเภอสะบ้าย้อย     จำนวน 1 อัตรา

12. ตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน (พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้) ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชานแดนใต้ ได้แก่ จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดสตูล และจังหวัดสงขลา เฉพาะอำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอนาทวี และอำเภอสะบ้าย้อย     จำนวน 1 อัตรา

13. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน (พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้) ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชานแดนใต้ ได้แก่ จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดสตูล และจังหวัดสงขลา เฉพาะอำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอนาทวี และอำเภอสะบ้าย้อย     จำนวน 1 อัตรา

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต (Internet) ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ https://rid.thaijobjob.com  กรอกข้อความ
ในใบสมัครให้ถูกต้อง ครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด ดูรายละเอียดที่ไฟล์ประกาศรับสมัคร

 

 

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

     

 

07 กันยายน 2565

ผู้ชม 1610 ครั้ง

Engine by shopup.com