02 ตุลาคม 2565

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2565 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565 กรมทางหลวง รับสมัครเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง สมัครตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคม 2565 กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565

ดูบทความSBIC SPU ดูแลผู้ประกอบการไทย แสดงสินค้าในงาน FHA ที่สิงคโปร์ มุ่งเปิดตลาดสินค้าไทยสู่สากล

SBIC SPU ดูแลผู้ประกอบการไทย แสดงสินค้าในงาน FHA ที่สิงคโปร์ มุ่งเปิดตลาดสินค้าไทยสู่สากล

 

 

 

 

ผศ.ดร.อนุพงศ์ อวิรุทธา ผู้อำนวนการศูนย์นวัตกรรมการสร้างสรรค์และบ่มเพาะธุรกิจ (SBIC) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในฐานะผู้เชี่ยวชาญและให้คำปรึกษาและช่วยเหลือผู้ประกอบการธุรกิจ เดินทางเข้าร่วมดูแลผู้ประกอบการที่ผ่านการอบรมและคัดเลือกจากโครงการ  Thai Next ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม จำนวน 10 รายที่ได้เข้าร่วมออกบูธแสดงสินค้า เพื่อเป็นการเปิดตลาดสินค้าไทยสู่ตลาดสากล ในงานแสดงสินค้านานาชาติอาหารและเครื่องดื่ม (FHA Food and Beverage) FHA ณ ประเทศสิงคโปร์ เมื่อเร็ว ๆ นี้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 กันยายน 2565

ผู้ชม 44 ครั้ง

Engine by shopup.com