02 ตุลาคม 2565

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2565 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565 กรมทางหลวง รับสมัครเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง สมัครตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคม 2565 กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565

ดูบทความสถานคุ้มครองสวัสดิการผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ปทุมธานี รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ จำนวน 7 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 12 - 23 กันยายน 2565

สถานคุ้มครองสวัสดิการผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ปทุมธานี รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ จำนวน 7 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 12 - 23 กันยายน 2565

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

ประกาศสถานคุ้มครองสวัสดิการผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ปทุมธานี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่ง ปฏิบัติงานพัฒนาสังคม     จำนวน  1  อัตรา

2. ตำแหน่ง ปฏิบัติงานด้านจิตวิทยา     จำนวน  1  อัตรา

3. ตำแหน่ง ปฏิบัติงานด้านนักกิจกรรมบำบัด     จำนวน  1  อัตรา

4. ตำแหน่ง ปฏิบัติงานด้านผู้ช่วยพยาบาล     จำนวน  1  อัตรา

5. ตำแหน่ง ปฏิบัติงานบริการด้านรักษาความสะอาด (คนสวน)     จำนวน  1  อัตรา

6. ตำแหน่ง ปฏิบัติงานด้านดูแลผู้รับการสงเคราะห์     จำนวน  1  อัตรา

7. ตำแหน่ง ปฏิบัติงานด้านอำนวยการด้านยานยนต์และพาหนะ (พนักงานขับรถยต์)     จำนวน  1  อัตรา

 


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก สมัครได้ที่สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามุษย์ จังหวัดปทุมธานี เลขที่ 2/4 หมู่ 2 ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โทรศัพท์ 0 - 2577 - 3826 หรือสอบถามรายละเอียดทาง Facbook Fan page สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จังหวัดปทุมธานี ในวันและเวลาราชการ โดยเปิดรับสมัครในวันที่ 12 - 23 กันยายน 2565 โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร

 

 


คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

15 กันยายน 2565

ผู้ชม 234 ครั้ง

Engine by shopup.com