02 ตุลาคม 2565

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2565 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565 กรมทางหลวง รับสมัครเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง สมัครตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคม 2565 กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565

ดูบทความสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงาน จำนวน 11 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน - 10 ตุลาคม 2565

สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงาน จำนวน 11 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน - 10 ตุลาคม 2565

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

ประกาศสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงาน สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 4/2565 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานทะเบียน     จำนวน  11  อัตรา

- ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาบัญชี เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ พาณิชยการ การตลาด การขาย

 

 


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบเข้ารับการคัดเลือกในตำแหน่งดังกล่าวสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน ถึง วันที่ 11 ตุลาคม 2565 โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ www.pawnshop.bangkok.go.th หรือ jobs.newmediax.net เลือกตำแหน่งที่เปิดรับมัครคัดเลือกตามประกาศนี้ คลิกอ่านรายละเอียดงานอ่านประกาศ และมาตรฐานตำแหน่งให้ครบถ้วน ดูรายละเอียดที่ไฟล์ประกาศรับสมัคร

 

 


คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

     

 

 

 

15 กันยายน 2565

ผู้ชม 601 ครั้ง

Engine by shopup.com