02 ตุลาคม 2565

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2565 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565 กรมทางหลวง รับสมัครเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง สมัครตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคม 2565 กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565

ดูบทความสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านหนองคาย รับสมัครบุคคลเป็นจ้างเหมาบริการ จำนวน 12 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 15 - 23 กันยายน 2565

สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านหนองคาย รับสมัครบุคคลเป็นจ้างเหมาบริการ จำนวน 12 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 15 - 23 กันยายน 2565

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 


ประกาศสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านหนองคาย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2566 (ครั้งที่ 1/2566) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่ง ช่วยปฏิบัติงานด้านจิตวิทยา     จำนวน 1 อัตรา

2. ตำแหน่ง ช่วยปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม     จำนวน 1 อัตรา

3. ตำแหน่ง ช่วยปฏิบัติงานด้านพัสดุและสถานที่     จำนวน 1 อัตรา

4. ตำแหน่ง ช่วยปฏิบัติงานธุรการ     จำนวน 1 อัตรา

5. ตำแหน่ง ช่วยปฏิบัติงานครูสอนพิเศษ     จำนวน 1 อัตรา

6. ตำแหน่ง ช่วยปฏิบัติงานด้านพยาบาล     จำนวน 1 อัตรา

7. ตำแหน่ง ช่วยปฏิบัติงานพ่อบ้าน-แม่บ้าน     จำนวน 4 อัตรา

8. ตำแหน่ง ช่วยปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย     จำนวน 2 อัตรา

 

 


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

การรับสมัครผู้ประสงค์จะสมัครขอรับและยื่นใบรับสมัครระหว่างวันที่ 15 - 23 กันยายน 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ ณ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านหนองคาย โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร

 

 


คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

19 กันยายน 2565

ผู้ชม 105 ครั้ง

Engine by shopup.com