02 ตุลาคม 2565

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2565 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565 กรมทางหลวง รับสมัครเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง สมัครตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคม 2565 กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565

ดูบทความโรงพยาบาลสงขลา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 62 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 15 - 23 กันยายน 2565

โรงพยาบาลสงขลา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 62 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 15 - 23 กันยายน 2565

หมวดหมู่: งานสาธารณสุข


 

 

 

ประกาศโรงพยาบาลสงขลา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร


1. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ/นักวิชาการสาธารณสุข     จำนวน 17 อัตรา

(ปฏิบัติงานกลุ่มการพยาบาล) (หน่วยที่ 1)

 

2. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ/นักวิชาการสาธารณสุข     จำนวน 4 อัตรา

(ปฏิบัติงานกลุ่มงานเวชกรรมสังคม) (หน่วยที่ 2)

 

3. ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์     จำนวน 1 อัตรา

(ปฏิบัติงานกลุ่มงานรังสีวิทยา) (หน่วยที่ 3)

 

4. ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม      จำนวน 2 อัตรา

(ปฏิบัติงานกลุ่มงานเภสัชกรรม) (หน่วยที่ 4)

 

5. ตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณ     จำนวน 1 อัตรา

(ปฏิบัติงานกลุ่มงานทันตกรรม) (หน่วยที่ 5)

 

6. ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้     จำนวน 16 อัตรา

(ปฏิบัติงานกลุ่มการพยาบาล) (หน่วยที่ 6)

 

7. ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร     จำนวน 1 อัตรา

(ปฏิบัติงานกลุ่มงานโภชนศาสตร์) (หน่วยที่ 7)

 

8. ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์     จำนวน 2 อัตรา

(ปฏิบัติงานหน่วยงานยานพาหนะ) (หน่วยที่ 8)

 

9. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ     จำนวน 1 อัตรา

(ปฏิบัติงานกลุ่มงานบริหารทั่วไป) (หน่วยที่ 9)

 

10. ตำแหน่งพนักงานบริการ     จำนวน 2 อัตรา

(ปฏิบัติงานกลุ่มการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน) (หน่วยที่ 10)

 

11. ตำแหน่งพนักบริการ     จำนวน 1 อัตรา

(ปฏิบัติงานศูนย์ประคับประคอง) (หน่วยที่ 11)

 

12. ตำแหน่งพนักงานบริการ     จำนวน 6 อัตรา

(ปฏิบัติงานหน่วยรักษาความสะอาด) (หน่วยที่ 12)

 

13. ตำแหน่งพนักงานบริการ (ช่างไฟฟ้า)     จำนวน 1 อัตรา

(ปฏิบัติงานศูนย์แพทยศาสตรชั้นคลินิก) (หน่วยที่ 13)

 

14. ตำแหน่งพนักงานบริการ (ช่างเครื่องทำความเย็น)     จำนวน 1 อัตรา

(ปฏิบัติงานศูนย์แพทยศาสตรชั้นคลินิก) (หน่วยที่ 14)

 

15. ตำแหน่งพนักงานบริการ (พนักงานรักษาความปลอดภัย)     จำนวน 3 อัตรา

(ปฏิบัติงานหน่วยรักษาความปลอดภัย) (หน่วยที่ 15)

 

16. ตำแหน่งพนักงานบริการ     จำนวน 1 อัตรา

(ปฏิบัติงานงานซักฟอก) (หน่วยที่ 16)

 

17. ตำแหน่งพนักงานตัดเย็บ     จำนวน 1 อัตรา

(ปฏิบัติงานซักฟอก) (หน่วยที่ 17)

 

18. ตำแหน่งพนักงานบริการ     จำนวน 1 อัตรา

(ปฏิบัติงานงานจ่ายกลาง) (หน่วยที่ 18)

 


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันที่ 15 - 23 กันยายน 2565 (ในวันและเวลาราชการ) ภาคเช้า เวลา 09.00 - 12.00 น. ภาคบ่าย เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสงขลา ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ https://www.skhospital.go.th/forum/personel/ 

 

 


คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

 

19 กันยายน 2565

ผู้ชม 85 ครั้ง

Engine by shopup.com