02 ตุลาคม 2565

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2565 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565 กรมทางหลวง รับสมัครเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง สมัครตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคม 2565 กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565

ดูบทความโรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 13 - 27 กันยายน 2565

โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 13 - 27 กันยายน 2565

หมวดหมู่: งานครู

 

 

 


ประกาศโรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครการสรรหาบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน ตำแหน่ง ครูช่วยสอน (ฉบับที่ 13/2565) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ตำแหน่ง ครูช่วยสอน  จำนวน  6  อัตรา   ดังนี้

1. สาขาวิชาคณิตศาสตร์     จำนวน 2 อัตรา

2. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ     จำนวน 1 อัตรา

3. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์     จำนวน 1 อัตรา

4. สาขาสุขศึกษาและพลศึกษา      จำนวน 1 อัตรา

5. สาขาวิชาดนตรี     จำนวน 1 อัตรา

 


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสรรหาบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ ห้องฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย ประกาศรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 13 - 27 กันยายน 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย โทรศัพท์ 0-4343-6162

 

 


คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

20 กันยายน 2565

ผู้ชม 89 ครั้ง

Engine by shopup.com