02 ตุลาคม 2565

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2565 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565 กรมทางหลวง รับสมัครเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง สมัครตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคม 2565 กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565

ดูบทความสถานคุ้มครองสวัสดิการเด็กขอนแก่น รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 10 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 15 - 22 กันยายน 2565

สถานคุ้มครองสวัสดิการเด็กขอนแก่น รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 10 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 15 - 22 กันยายน 2565

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 


ประกาศสถานคุ้มครองสวัสดิการเด็กขอนแก่น เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมบริการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ช่วยปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์     จำนวน 1 อัตรา

2. ช่วยปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี     จำนวน 1 อัตรา

3. ช่วยปฏิบัติงานบันทึกข้อมูล     จำนวน 1 อัตรา

4. ช่วยปฏิบัติงานพี่เลี้ยง     จำนวน 2 อัตรา

5. ช่วยปฏิบัติงานดูแลความสะอาด     จำนวน 1 อัตรา

6. ช่วยปฏิบัติงานคนครัว     จำนวน 2 อัตรา

7. ช่วยปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย     จำนวน 2 อัตรา

 


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐาน ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 15 - 22 กันยายน 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ ณ ฝ่ายบริหารงานทั่วไปสถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กขอนแก่น โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร

 

 


คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

20 กันยายน 2565

ผู้ชม 163 ครั้ง

Engine by shopup.com