02 ตุลาคม 2565

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2565 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565 กรมทางหลวง รับสมัครเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง สมัครตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคม 2565 กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565

ดูบทความโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 19 - 30 กันยายน 2565

โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 19 - 30 กันยายน 2565

หมวดหมู่: งานครู

 

 

 


ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาภาษาอังกฤษ     จำนวน 1 อัตรา

2. ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาภาษาเกาหลี    จำนวน 2 อัตรา

 

 

 

 

3. ตำแหน่ง พนักงานขับรถ     จำนวน 1 อัตรา

4. ตำแหน่ง นักพัฒนา     จำนวน 1 อัตรา

5. ตำแหน่ง แม่บ้าน     จำนวน 1 อัตรา

 

 

 

 


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 19 - 30 กันยายน 2565 เป็นต้นไป เวลา 08.30 - 16.00 น. เว้นวันหยุดราชการ ณ ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง

 

 

21 กันยายน 2565

ผู้ชม 89 ครั้ง

Engine by shopup.com