02 ตุลาคม 2565

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2565 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565 กรมทางหลวง รับสมัครเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง สมัครตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคม 2565 กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565

ดูบทความอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง รับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 5 ตำแหน่ง สมัครตั้งแต่วันที่ 19 - 25 กันยายน 2565

อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง รับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 5 ตำแหน่ง สมัครตั้งแต่วันที่ 19 - 25 กันยายน 2565

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 


ประกาศอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้     จำนวน  1  อัตรา

2. ตำแหน่งนักวิชาการแผนที่และภาพถ่าย (GIS)     จำนวน  1  อัตรา

3. ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่     จำนวน  1  อัตรา

4. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ     จำนวน  1  อัตรา

5. ตำแหน่งช่างศิลป์     จำนวน  1  อัตรา

 


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ ณ ที่ทำการอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง หมู่ที่ 5 ตำบลกื้ดช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 19 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 25 กันยายน 2565 เวลา 08.30 - 16.30 น. ได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ และสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ทางเบอร์โทรศัพท์ 082 187 7834

 

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

 

21 กันยายน 2565

ผู้ชม 952 ครั้ง

Engine by shopup.com