02 ตุลาคม 2565

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2565 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565 กรมทางหลวง รับสมัครเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง สมัครตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคม 2565 กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565

ดูบทความโรงพยาบาลนางรอง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 13 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน - 4 ตุลาคม 2565

โรงพยาบาลนางรอง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 13 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน - 4 ตุลาคม 2565

หมวดหมู่: งานสาธารณสุข

 

 

 


ประกาศโรงพยาบาลนางรอง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข(ปฏิบัติงานกลุ่มงานประกันสุขภาพ)     จำนวน  1  อัตรา

2. ตำแหน่งพนักงานประจำตึก     จำนวน  1  อัตรา

3. ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้     จำนวน  8  อัตรา

4. ตำแหน่งพนักงานเปล     จำนวน  2  อัตรา

5. ตำแหน่งช่างฝีมือทั่วไป     จำนวน  1  อัตรา

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอรับใบสมัครและสมัครดวยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลนางรอง ตึกอุบัติเหตุชั้น 2 ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน - 4 ตุลาคม 2565 ในเวลาราชการ ภาคเช้าตั้งแต่เวลา 08.30 - 12.00 น. ภาคบ่ายตั้งแต่เวลา 13.00 - 16.30 น. โทร. 0 4463 3456 - 67 ต่อ 514

 

 


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

22 กันยายน 2565

ผู้ชม 75 ครั้ง

Engine by shopup.com