06 ธันวาคม 2565

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2565 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565 กรมทางหลวง รับสมัครเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง สมัครตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคม 2565 กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565

ดูบทความสำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครบุคคลภายนอกเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ จำนวน 5,200 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน - 19 ธันวาคม 2565

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครบุคคลภายนอกเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ จำนวน 5,200 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน - 19 ธันวาคม 2565

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 

อัตราที่เปิดรับสมัคร

บช.น. 700 อัตรา

ภ.1 550 อัตรา

ภ.2 370 อัตรา

ภ.3 480 อัตรา

ภ.4 390 อัตรา

ภ.5 440 อัตรา

ภ.6 500 อัตรา

ภ.7 300 อัตรา

ภ.8 200 อัตรา

ภ.9 350 อัตรา

บช.ตชด.700 อัตรา

บช.ก. 100 อัตรา

บช.ส. 100 อัตรา

 

 

 

 

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. เป็นบุคคลภายนอก เพศขาย

2. วุฒิการศึกษา ม.6/ปวช. หรือเทียบเท่า

3. อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 27 ปีบริบูรณ์

4. ร่างกายต้องสูงไม่น้อยกว่า 160 ชม. และรอบอกไม่น้อยกว่า 77 ชม.

 

 

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

สำหรับผู้ที่มีความสนใจ สามารถสมัครได้ทางเว็บไซต์ www.policeadmission.org ระหว่างวันที่ 25 พ.ย. – 19 ธ.ค. 65

 

 

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

     

 

 

03 พฤศจิกายน 2565

ผู้ชม 486 ครั้ง

Engine by shopup.com