25 กันยายน 2566

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2565 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565 กรมทางหลวง รับสมัครเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง สมัครตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคม 2565 กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565

ดูบทความกรมธนารักษ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 42 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2565

กรมธนารักษ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 42 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2565

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 


ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานที่ราชพัสดุ) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์     จำนวน 4 อัตรา

2. ตำแหน่ง วิศวกรสำรวจ     จำนวน 5 อัตรา

3. ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์     จำนวน 7 อัตรา

4. ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี     จำนวน 2 อัตรา

5. ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน     จำนวน 1 อัตรา

6. ตำแหน่ง มัณฑนากร     จำนวน 1 อัตรา

7. ตำแหน่ง นายช่างสำรวจ     จำนวน 2 อัตรา

8. ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า     จำนวน 1 อัตรา

9. ตำแหน่ง ช่างซ่อมบำรุง     จำนวน 1 อัตรา

10. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเครื่องพิวเตอร์     จำนวน 1 อัตรา

11. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี     จำนวน 1 อัตรา

12. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ     จำนวน 5 อัตรา

13. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ     จำนวน 4 อัตรา

14. ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์     จำนวน 2 อัตรา

 


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2565 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://wwwtreasury.go.th หัวข้อ "บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-service" แบนเนอร์ "รับสมัครงานออนไลน์ job online" หรือเว็บไซต์ http://treasury.thaijobjob.com 

 

 


คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

     

 

03 พฤศจิกายน 2565

ผู้ชม 959 ครั้ง

Engine by shopup.com