06 ธันวาคม 2565

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2565 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565 กรมทางหลวง รับสมัครเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง สมัครตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคม 2565 กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565

ดูบทความองค์การเภสัชกรรม รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบบรรจุเป็นพนักงานและลูกจ้าง จำนวน 121 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 9 - 23 พฤศจิกายน 2565

องค์การเภสัชกรรม รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบบรรจุเป็นพนักงานและลูกจ้าง จำนวน 121 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 9 - 23 พฤศจิกายน 2565

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 


ประกาศองค์การเภสัชกรรม เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานและลูกจ้าง สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. พนักงาน     จำนวน  17  อัตรา

- ปริญญาโท    จำนวน 1 อัตรา

- ปริญญษตรี     จำนวน 9 อัตรา

- ปวช.     จำนวน 6 อัตรา

- ม.6 สายวิทยาศาสตร์     จำนวน 1 อัตรา

 

2. ลูกจ้างประจำ     จำนวน  89  อัตรา

- ปริญญาโท     จำนวน 1 อัตรา

- ปริญญษตรี     จำนวน 10 อัตรา

- ปวส.     จำนวน 13 อัตรา

- ปวช.     จำนวน 14 อัตรา

- ม.6 สายวิทยาศาสตร์     จำนวน 7 อัตรา

- ม.6     จำนวน 11 อัตรา

- ม.3/ม.6     จำนวน 30 อัตรา

- ม.3     จำนวน 3 อัตรา

 

3. ลูกจ้างชั่วคราว     จำนวน  15  อัตรา

- ปริญญาตรี / โท     จำนวน 6 อัตรา

- ปวช.     จำนวน 1 อัตรา

- ม.6     จำนวน 8 อัตรา

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

องค์การเภสัชกรรมเปิดรับสมัครทงอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 9 - 23 พฤศจิกายน 2565 (ตลอด 24 ชั่วโมง) ไม่เว้นวันหยุดราชการ สมัครได้ทางเว็บไซต์ https://gpo.thaijobjob.com  และสามารถดูรายละเอียดตำแหน่งที่เปิดรับสมัครได้ที่เว็บไซต์ http://www.gpo.or.th หัวข้อ ข่าวและกิจกรรม / ข่าวรับสมัครงาน หรือทาง Facebook/HRGPO

 

 

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

     

 

11 พฤศจิกายน 2565

ผู้ชม 1711 ครั้ง

Engine by shopup.com