25 กันยายน 2566

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2565 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565 กรมทางหลวง รับสมัครเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง สมัครตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคม 2565 กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565

ดูบทความกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน - 15 ธันวาคม 2565

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน - 15 ธันวาคม 2565

หมวดหมู่: งานราชการ

  

 

 

 


ประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่ง นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ     จำนวน 1 อัตรา

2. ตำแหน่ง นักธรณีวิทยาปฏิบัติการ     จำนวน 2 อัตรา

3. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน     จำนวน 6 อัตรา

4. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานทรัพยากรธรณีปฏิบัติงาน     จำนวน 1 อัตรา

5. ตำแหน่ง นายช่างเหมืองแร่ปฏิบัติงาน     จำนวน 2 อัตรา

6. ตำแหน่ง นายช่างเครื่องกลปฏิบติงาน     จำนวน 1 อัตรา

7. ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน     จำนวน 1 อัตรา

8. ตำแหน่ง นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน     จำนวน 1 อัตรา

 


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยเปิดเว็บไซต์ https://dpim.thaijobjob.com  กรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด ดูรายละเอียดที่ไฟล์ประกาศรับสมัคร

 

 


คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

     

 

14 พฤศจิกายน 2565

ผู้ชม 927 ครั้ง

Engine by shopup.com