22 กรกฎาคม 2567

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2565 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565 กรมทางหลวง รับสมัครเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง สมัครตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคม 2565 กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565

ดูบทความ"หนูขอบาทเดียว หนูจะเอาไปช่วยสิ่งแวดล้อม"

"หนูขอบาทเดียว หนูจะเอาไปช่วยสิ่งแวดล้อม"

 

 

 

 

 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข อุณหเลขกะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) เป็นประธานเปิดโครงการ "หนูขอบาทเดียว หนูจะเอาไปช่วยสิ่งแวดล้อม" เพื่อสร้างจิตสำนึกในการคัดแยกขยะและนำไปใช้ประโยชน์ในมหาวิทยาลัย และให้นักศึกษาผลิตถังหมักขยะอินทรีย์ในมหาวิทยาลัย จัดโดยคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ณ  อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

 

 

 

 

 

 

14 พฤศจิกายน 2565

ผู้ชม 286 ครั้ง

Engine by shopup.com