06 ธันวาคม 2565

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2565 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565 กรมทางหลวง รับสมัครเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง สมัครตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคม 2565 กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565

ดูบทความสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ จำนวน 64 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน - 9 ธันวาคม 2565

สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ จำนวน 64 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน - 9 ธันวาคม 2565

หมวดหมู่: งานสาธารณสุข

 

 

 


ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชกร กรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดอนามัย ครั้งที่ 5/2565 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ได้แก่

1. ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน     จำนวน  11  อัตรา

2. ตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน     จำนวน  1  อัตรา

3. ตำแหน่งผู้ช่วยทันตกแพทย์ปฏิบัติงาน     จำนวน  6  อัตรา

 

ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ได้แก่

1. ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ     จำนวน  6  อัตรา

2. ตำแหน่งทันตแพทย์ปฏิบัติการ     จำนวน  3  อัตรา

3. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ     จำนวน  37  อัตรา

 


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือกให้สมัครด้วยตนเองที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ สำนักอนามัย ชั้น 4 อาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่ากรุงเทพมหานคร 2 ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร โทร 0 2203 2811 ระหว่างวันที่ 21 พฤศจิกายน - 9 ธันวาคม 2565 ในวันราชการ ภาคเช้าเวลา 08.30 - 12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00 - 15.00 น. ผู้สมัครคัดเลือกต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัครคัดเลือก จำนวน 200 บาท

 

 

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม (มีใบสมัครท้ายประกาศ)

 

      

 

15 พฤศจิกายน 2565

ผู้ชม 310 ครั้ง

Engine by shopup.com