25 กันยายน 2566

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2565 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565 กรมทางหลวง รับสมัครเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง สมัครตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคม 2565 กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565

ดูบทความสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 10 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 - 29 พฤศจิกายน 2565

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 10 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 - 29 พฤศจิกายน 2565

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 


ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว และลูกจ้างชั่วคราว (คนพิการ) เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล     จำนวน  1  อัตรา

2. ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ (คนพิการ)     จำนวน  1  อัตรา

3. ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี     จำนวน  2  อัตรา

4. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ (ปวช.)     จำนวน  6  อัตรา

 


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ดาวน์โหลดใบสมัคร ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 2 และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ชั้น 1 อาคารสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เลขที่ 422 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 21 - 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น. และเวลา 13.00 - 16.00 น. ในวันทำการราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล โทร. 0 2219 3600 ต่อ 1006, 1009

 

 


คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม (มีใบสมัครท้ายประกาศ)

 

 

 

15 พฤศจิกายน 2565

ผู้ชม 1143 ครั้ง

Engine by shopup.com